Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Monitorización wireless de constantes vitales de un bebé
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament