Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ELECTRIFICACIÓ PLA PARCIAL CONSTANTÍ
Director:  Tena Tena, Juan José ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • -
  • -
  • -
  1. -
  2. -
  3. -