Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control y tarificación de la zona azul mendiante la tecnologia ZigBee: Puesto del servidor
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Control de zona azul de forma telematica
  1. Programacion en windows server 2003