Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control y tarificación de la zona azul mendiante la tecnologia ZigBee: Protocolos de Comunicaciones
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Automatizar telematicamente tarificacion zona azul
  1. Programación en PHP
  2. Programación en CSS
  3. Programación en HTML