Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control y tarificación de la zona azul mendiante la tecnologia ZigBee: Electronica/software de la zona azul
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Automatizar telematicamente el pago de la zona azul
  1. Programacion en JAVA
  2. Programación con comandos AT