Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I RECOLÇAMENT EN LA CLIMATITZACIÓ D'UN PAVELLÓ POLIESPORTIU.
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament