Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Realización de un resistor libre de pérdidas para un sistema de iluminación con diodos LED
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament