Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de radioidentificaciˇ basat en UWB i tags sense xip
Director:  Girbau Sala, David ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovaciˇ
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament