Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació d'una fusteria
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conductors elèctrics: suports, seccions, caigudes de tensió, proteccions.
  • Quadres: distribució de càrregues i ubicació.
  • Enllumenat: interior, exterior, emergència.
  • Protección contra incendis.
  • Centre de transformació.