Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Propuesta abierta de PFC a alumnos, sobre temáticas relacionadas con: microcontroladores, FPGAs, software para PCs
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament