Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  FPGA implementation of a decimal arithmetic unit
Director:  Deschamps, Jean-Pierre ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Development of a prototype
  1. Selection of algorithms (addition, subtraction, multiplication, division)
  2. VHDL models
  3. FPGA implementation
  4. Prototyping (fast prototyping board)