Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Simulación de sistema de tomografía pormicroondas
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament