Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Radar doppler amb detecció I/Q per monitorització remota de senyals vitals a 2.4 GHz
Director:  Girbau Sala, David ;  Lázaro Guillén, Antoni
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament