Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de Monitorización remota de signos vitales por microondas
Director:  Girbau Sala, David ;  Lázaro Guillén, Antoni
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament