Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de reducción de las emisiones de polvo en una mina de cobre
Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament