Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Projecte de Modificació per a la Millora d’una Instal•lació Solar Fotovoltaica Autňnoma
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament