Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Suministro de energía eléctrica a una vivienda rural aislada mediante fuentes de energías renovables.
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament