Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Parque Eólico de “Coll de Som”
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament