Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i fabricaciˇ d'un dispositiu m˛bil amb receptor GPS
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Dissenyar el dispositiu a partir de subsistemes comercials
  • Construir i programar el dispositiu amb comandes AT
  • Captar i processar les dades GPS
  • Enviar dades com a SMS o via GPRS
  1. Disseny, fabricaciˇ i test del hardware - 2 mesos
  2. Programaciˇ del hardware - 1 mes
  3. Proves de camp i posta a punt - 1 mes