Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i construcció d'un prototip de motor lineal de reluctancia autoconmutat de doble cara (LSRM)
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament