Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'una planta de selecció de cítrics
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  1. Definició dels requisits de disseny
  2. Sel·lecció dels sensors i actuadors
  3. Sel·lecció de l'automatisme de control
  4. Programació de l'automatisme de control