Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementació d'un protocol CANopen
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Cončixer CANopen
  • Cončixer ARM7
  • Desenvolupar una llibreria CANopen basada en C
  1. Estudiar CANopen
  2. Estudiar ARM7
  3. Programar llibreria
  4. Proves