Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Supervisió per a una línia de serigrafia i túnel de refredament de vidre per l´ automòbil
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Determinar el procés de funcionament d'una línia de serigrafia amb el seu túnel de refredament per a vidres d'automòbils
  • Programar un PC amb el software RS View de Rockwell per la supervisió de la línia de serigrafia amb el seu túnel de refr
  • Comunicar el PC amb el PLC que controla la línea de serigrafía per visulaitzar el procés.
  • Establir la comunicació entre PC i PLC per actualitzar les dades del procés, tant en mode automàtic com manual.