Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Conjunt de Instal•lacions per a la Maquinària del Reciclatge del Paper
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realizar un proyecto de aplicación de instalaciones eléctricas
  1. Recopilar información sobre el tema
  2. Redactar memoria y anexo de cáculo
  3. Completar el resto de documentos