Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de paro de emergencia de una planta de Hidrˇgeno
Director:  I˝iguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Automatitzaciˇ

Objectius
Procès de desenvolupament