Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control d'un Convertidor Autooscil·lant Elevador-Reductor
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realitzar un Convertidor Autooscilant
  • Crear LLei de Control en mode de lliscament
  • Implementar la Llei en un PIC
  • Verificar Experimentalment
  1. Simular el Convertidor
  2. Realitzar la planta
  3. Estudiar el PIC
  4. Programar el PIC
  5. Verificació Experimental