Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Projecte executiu per a la instal•lació d’un sistema immňtic a l’Hotel Mestral
Director:  Ińiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament