Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupar un Toolbox de Matlab per processar dades d'un aparell de ressonŕncia magnčtica nuclear
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament