Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificación de la torre de control del aeropuerto de la Seu d'Urgell
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica
  • Determinació de la instal·lacio contra incendis