Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i Realització d'un control automàtic per a una màquina destil·ladora d'alcohol
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conéixer les bases d'un procés de destil·lació
  • Identificar les variables a controlar i els actuadors oportuns
  • Regular la concentració alcohòlica de la beguda produïda
  • Regular la temperatura del vas de condensació
  1. Estudiar breument les bases de la destil·lació
  2. Escollir els actuadors i sensors oportuns
  3. Dissenyar el sistema de control
  4. Verificació Experimental