Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implantación de un sistema de gestión de calidad en una empresa de montaje de andamios
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament