Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament