Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudio de la respuesta de sensores de gases bajo modulaciˇn de flujo
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Posta a punt d'un sistema de modulaciˇ de flux basat en el control PID d'una bomb peristÓltica
  • Aplicaciˇ de l'anterior a un sistema de mesura amb sensors de gasos
  • Realitzaciˇ de mesures experimentals
  • Tractament de les mesures realitzades amb mŔtodes de reconeixement de patrons
  1. Sistema de control de la bomba. Generaciˇ de senayls de control triangulars, senoidals, polsants i dent de serra.
  2. Integraciˇ del sistema de control i adquisiciˇ de senyals en un entorn Visual Basic.
  3. Realitzaciˇ de mesures experimentals
  4. Utilitzaciˇ de l'entorn Matlab per a realitzar el tractament de les dades experimentals