Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de localització relativa basada en visió artificial
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Posta en marxa de la càmera USB
  • Validació de dades: tractament del color
  • Test amb dades simulades
  • Test amb dades reals
  1. Estudi de les càmeres color
  2. Estudi característiques càmera SPHERE
  3. Codificació d'algorismes
  4. Test i experimentació amb dades simulades i reals