Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de localització per a un robot mòbil basat amb sensor làser
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Posta en marxa de sensor LIDAR
  • Test amb dades simulades
  • Test amb dades reals
  1. Estudi dels sensors LIDAR
  2. Estudi característiques sensor específic