Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control de temperatura PID per agrupacions de sensors de tipus Thick Film
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disenyar un control de Temperatura per a sensors micromecanitzats
  • Implementar-lo
  • Verficar-ne el seu funcionament.