Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Detecció i alineament de pics en espectres de RMN
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Fer rutines en MATLAB per a detecció de pics
  • Fer rutines en MATLAB per a referenciar diferents mesures al mateix senyal
  • Fer rutines en MATLAB per a comparació de pics complexos entre mostres diferents