Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño y cálculo de una central fotovoltaica de 1.1 MW
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament