Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicación inmótica a un geriátrico
Director:  Ińiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament