Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació d'un concessionari de vehicles
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Determinar la potència instal·lada i carecterístiques de les càrregues elèctriques
  • Càlculo de l'enllumenat interior, exterior i d'emergència
  • Càlcul i selecció dels conductors, proteccions i quadres elèctrics
  • Càlcul de la instal·lació contra incendis