Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Carregador de bateries per aerogenerador Savonius helicoidal
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conéixer el funiconament de les Turbines d'Eix Vertical
  • Anàlisi dels diferents Models de Turbina Vetrtical
  • Desenvolupar un Procés Stàndar pel Disseny de Turbines Experimentals
  • Aplicar el Mètode de Disseny muntant una Savonius
  • Estudi Màquines Elèctriques adequades
  1. Estat de l'Art de les Turbines d'Eix Vertical
  2. Muntatge d'una Turbina capçaç de generar entre 300W i 1kW
  3. Disseny del Generador: Alternador Comercial o Disseny d'un propi
  4. Muntatge Final a la Planta Pilot
  5. Verificació i Mesures de Camp al Prototip