Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Comunicación entre automoviles vía radio utilizando zigbee
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  Maixé Altes, Javier
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica del Automóbil

Objectius
Procès de desenvolupament