Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema per monitoratge d’emissions dins un armari blindat d’arrencadors de motors per detecció preventiva de incendis
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disenyar el sistema de pressa de mostra
  • Escollir els sistemes de detecció
  • Implementar el sistema de gestió i control
  1. Estudiar l'oferta de istemes de detecció i escollir el més adient
  2. Dissenyar i dimensionar el sistema de pressa de mostres en funció dels detectos selleccionats
  3. Planificar e implementar el sistema de gestió i control de tot el sistema