Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema d'instrumentaciˇ de mesura i test d'un prototip de motor lineal
Director:  I˝iguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulaciˇ/Software
Temàtica:  Instrumentaciˇ

Objectius
Procès de desenvolupament