Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Cogeneración Industrial. Diseño y control de la caldera de recuperación de calor con una producción de vapor de 300 T/h.
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament