Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Realización de un 'Loss Free Resistor' a frecuencia constante de conmutación
Director:  Cid Pastor, Angel ;  Martínez Salamero, Luis
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament