Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementación de un sistema instrumentado de seguridad
Director:  Romero Nevado, Alfonso José ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament