Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementación en VHDL de un IP controlador de DRAM
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament