Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Lector de etiquetas pasivas de RFID
Director:  Ramirez Falo, Jose Luis ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Diseņo e implementacion de un prototipo de lector de etiquetas pasivas de RFID
  • Programacion a bajo nivel del microcontrolador del lector
  • Programacion de las comunicaciones lector-PC
  • Programacion de la presentacion de datos en un PC
  1. Estudio del estandar de comunicaciones para RFID
  2. Seleccion del microcontrolador y componenetes. Diseņo del hardware.
  3. Programacion del microcontrolador a bajo nivel. Secuencia de lectura de etiquetas.
  4. Programacion del la comunicaciones mediante puerto USB
  5. Programacion de la representacion de datos comunicados al PC