Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desenvolupament de sistema de tomografia de microones per detecció de tumors
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Desnevolupament array antenes per tomograf
  • Realitzacio de mesures
  • Realització de software de control i reconstrucció d'imatges